Verslagen van 2020

VERSLAG VAN 18 JANUARI

Opening: Harry heet iedereen van harte welkom en wenst allen een gelukkig
en steengoed jaar namens het bestuur.
Ook heet hij twee gasten welkom die serieus nadenken om lid te
worden en afgelopen jaar op de Halde waren.
Er zijn 39 personen aanwezig waaronder 2 gasten.

Agenda:
• Mededelingen door Harry Marsman.
• Fluorescentie en Luminescentie ook voor Clara mineralen door Erik Hos.
• Film over de Grube Clara.
• Determineren
• Foto's van calciet uit de Clara door Bert Schijf.
• Determineren
• Foto's van mineralen van de Clara door Henk Smeets.
• Determineren en sluiting.

Mededelingen:
• Harry vraagt aandacht voor het betalen van de contributie.
• Jan Langendoen heeft materiaal om weg te geven en men kan zich bij hem
melden.
• Jürgen Ingendahl vertelt de volgende bijeenkomst over goudeyiet en wil
materiaal dat is geanalyseerd ruilen tegen andere bijzondere of mooie
mineralen.
• Na veelvuldig email en telefoonverkeer hebben we toestemming van SWR3
gekregen voor het vertonen van een film over de Grube Clara en de
vindplaats die door SWR3 is uitgebracht.

Voordracht: 'Fluorescentie en Luminescentie ook voor Clara mineralen'
door Erik Hos

• Erik begon zijn verhaal over fluorescentie en luminescentie met
een uitleg wat licht eigenlijk is, welke bandbreedten daar in zijn
en welke wij kunnen zien, dit ondersteund met diagrammen en
tekeningen om dit aan de zaal duidelijk te maken. Ook foto's van
mineralen zonder en met UV licht werden er op het scherm
vertoond waarbij duidelijk werd dat niet alleen Uraan mineralen
deze eigenschap bezitten. Een duidelijk verhaal over een moeilijk,
maar interessant onderwerp.
Voor diegenen die per fluorescerend mineraal meer info willen inzien
heeft Erik de IMA fluorescerende mineralen lijst in een word-file geplakt
Elk mineraal is voorzien van een hyperlink waarmee alle specifieke
info van dit mineraal kan worden bekeken.
Enkele interessante links.
• https://www.naturesrainbows.com/
• http://fluo.mineralogie.be/Fluorescentie.html
• http://www.fluomin.org/nl/accueil.php (Hier komt de IMA lijst vandaan)
• https://www.uvminerals.org/about-us/
• https://www.ptable.com/?lang=nl
• Div Jablonski schema’s (via (internet op te zoeken)
Film:
Vertoning van een Film over de Clara
met toestemming van SWR3

• Deze film die in 2019 is opgenomen worden beelden vertoond
van het werk ondergronds en in de fabriek en het verzamelen
van mineralen op de halde. In de film komen vele ons bekende
mensen voor, maar ook leden van onze eigen vereniging.
Deze film is terug te zien op You Tube met de volgende link.
https://www.youtube.com/watch?v=EN95mrpB28c

Determineren:
• Tijd om even bij te praten en vondsten te laten zien aan anderen.

Voordracht:
Calciet van de Clara
door Bert Schijf

• Bert begon ons te vertellen dat er inmiddels zo 2544 bekende
kristal vormen van calciet zijn, maar dat er in de Clara veel
minder te vinden zijn. Daarna vertoonde hij vele foto's van
calciet afkomstig uit de Clara waarbij maar weer aan
getoond wordt dat gewoon "calciet" toch prachtig is.

Determineren:
• Even tijd om door te gaan met onze vondsten.

Voordracht:
Foto's van mineralen van de Clara
door Henk Smeets.
• Henk heeft ons foto's laten zien van mineralen uit zijn eigen
verzameling.

Determineren:
• Er was nog even tijd om verder te gaan met de vondsten voor
iedereen ging opruimen en huiswaarts keerde.

De volgende bijeenkomst is op 4 April 2020 vanaf 12.00 uur in
HF Witte Cultureel en vergadercentrum Henri Dunantplein 4
3731 CK de Bilt.

error: Content is protected !!