Home

WELKOM

Welkom op de site  van de Kring Zwarte Woud Mineralen (hierna te noemen KZW).

De Kring Zwarte Woud Mineralen (hierna te noemen KZW) is een groep enthousiaste mensen die zich bezig houdt met het verzamelen van mineralen uit het Zwarte Woud, en met name de mineralen afkomstig uit de mijn Clara.

Het is een vereniging zonder commercieel oogmerk en die beoogt;
* kennis en overdracht te activeren
* ervaringen uit te wisselen
* elkaar te motiveren in het uitoefenen van de hobby.

Zij doen dit door het organiseren van een aantal (3x) bijeenkomsten per jaar voor de leden.

 

Anglesiet - Anglesiet-011.jpg
HOME - Jan-Langendoen-CBK.jpg
Gilmariet - Gilmariet-001.jpg
HOME - Determineren.jpg
Fluoriet - Fluoriet-005.jpg
VERSLAGEN - P1070115.jpg

 

AVG

Naar aanleiding van de nieuwe privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ook wel bekend als 'GDPR'), die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, is de Kring Zwarte Woud Mineralen verplicht haar leden en belangstellenden op de hoogte te brengen welke gegevens de KZW van een ieder bijhoudt. In het kader daarvan is er een privacyverklaring opgesteld.

error: Content is protected !!