Vondsten 2021

Cattieriet - Cattieriet-op-Scheeliet-
GRUBE CLARA vondsten 2021 (Kring Zwarte Woud Mineralen Nederland)
stand augustus 2021 (Harry Marsman)
APRILMEIJUNIJULIAUGUSTUSSEPTEMBERMeldingen van:
gesloten Coronagesloten CoronaAgardietAgardietAgardietAgardietGerard van Steijn
ArseniosiderietAkanthietAkantietAkantietJan Langendoen
ArsenogorceixietArsenopyrietAnglesietArseniosiderietHarry Marsman
ArsenopyrietBa-PharmacosiderietArsenopyrietArsenopyrietFrans Middelkoop
AzurietChalcopyrietArseniosiderietBa-PharmacosiderietTon Frederiks
Ba-PharmacosiderietConnellietBa-PharmacosiderietBerryiet (?)Rinus Bos
BarietCovellienBastnasietBillingsleyiet
BeudantietDevillienBindheimietBismuthiniet
BiotietDuftietBiotietBrochantiet
BismutietFamatiniet/LuzonietBismutietCerisiet
BrochantietgeerietBrochantietConnelliet
CalcietGoethietCalcietChrysocoll
CerussietGoudeyietCerussietConnelliet
ChalcopyrietKintoreietCervantietCornwalliet
ConnellietKwarts (skelet)ChalcopyrietCuprotungstiet
CornwallietMalachietConnellietDussertiet
CovellienMatildietCornwallietEttringiet (?)
FluorietRhabdofaan-(Pb)CovellienGips
GalenietUranofaanCrandallietGoethiet
Gartrelliet(?)DelafossietGustaviet (?)
GoethietDolomietHematiet
HematietGalenietLangiet
Langiet/PosnjakietGeokronietLavendulaan
MagnesietGoethietLepidokrokiet
MalachietGreenochietMagnesiet
Meta-Torberniet/ZeunerietLangietMalachiet
Mimetesiet/PyromorfietLepidokrokietMatildiet (?)
OlivenietLinarietNovacekiet
ParnauietKarminietOliveniet
RhabdofaanMalachietPolybasiet-Tac
Sellaiet (xx-vorm)OlivenietPyrargyriet
SkorodietPlumbogummietPyrostilpniet
Torberniet/ZeunerietRaspietRhabdofaan (?)
ZilverSellaoietSegnitiet/Beudantiet
SericietSellaiet
SiderietSklodowskiet
StolzietTorberniet/Zeuneriet
TennantietZilver
Torberniet
Tungstibiet
Witticheniet
zeuneriet
Uranofaan
Bariet, Fluoriet en Kwarts worden niet apart vermeld tenzij bijzonderheden