Vondsten 2021

Cattieriet - Cattieriet-op-Scheeliet-
GRUBE CLARA vondsten 2021 (Kring Zwarte Woud Mineralen Nederland)
stand augustus 2021 (Harry Marsman)
AprilMeiJuniJuliAugustusSeptember Meldingen van:
gesloten Coronagesloten CoronaAgardietGerard van Steijn (9/6-10/7)
Arseniosideriet
Arsenogorceixiet
Arsenopyriet
Azuriet
Ba-Pharmacosideriet
Bariet
Beudantiet
Biotiet
Bismutiet
Brochantiet
Calciet
Cerussiet
Chalcopyriet
Connelliet
Cornwalliet
Covellien
Fluoriet
Galeniet
Gartrelliet?
Goethiet
Hematiet
Langiet/Posnjakiet
Magnesiet
Malachiet
Meta-Torberniet/Zeuneriet
Mimetesiet/Pyromorfiet
Oliveniet
Parnauiet
Rhabdofaan
Sellaiet (xx-vorm)
Skorodiet
Torberniet/Zeuneriet
Zilver
Bariet, Fluoriet en Kwarts worden niet apart vermeld tenzij bijzonderheden