Vondsten 2005 Vondsten 2006 Vondsten 2008 Vondsten 2009 Vondsten 2010 Vondsten 2011 Vondsten 2012 vondsten 2013 Vondsten 2014 Vondsten 2015 Vondsten 2016

HomeprogrammainformatiebestuurClaralijstfotogalerievondstenClara haldeknipselskringnieuwsbeurzenpublicatiesvraag&aanbodLinksThumb Witt.thumbs Clara

 

Vondsten 2007

Maart 2007 April/Mei 2007 Juni 2007 Augustus 2007 September 2007
Agardiet Agardiet Agaat Agardiet Azuriet  
Amethyst Aragoniet (?) Agardiet Almandien  Ba-pharmakosideriet
Arsenopyriet Arsenopyriet Azuriet Amethyst  Bariet (2e generatie)
Azuriet  Azuriet Ba-pharmakosideriet Anglesiet  Bismutiet 
Ba-pharmakosideriet Ba-pharmakosideriet Bariet Anhydriet Cerussiet  
Bariet (!) Bariet (fantoom) Bastnäsiet-(Ce) Arsenopyriet Chalcopyriet 
Beudantiet Bariet ps na anglesiet Bindheimiet Azuriet Cornwalliet 
Bismutiet Bastnäsiet-(Ce)

Bismutiet

Ba-pharmakosideriet  Geeriet
Cornwalliet Beudandiet (?) Caledoniet (!!) Bariet (xx tot 3 cm !!) Malachiet
Cuprotungstiet Bismutiet Cerussiet (!!) Bayldoniet  Mimetesiet/Pyromorfiet
Francevilliet/Carnotiet Calciet Chalcopyriet Bismutiet   Polybasiet 
Geokroniet Caledoniet/Langiet? Cornwalliet Calciet (Kanonenspat) Pyriet (naald) 
Goethiet Cerussiet Covellien  Caledoniet (?)    
Hematiet Chalcopyriet Duftiet  Cerussiet  Oktober 2007
Malachiet Cornwallit Fluoriet   Chalcophylliet (!)  Agardiet
Markasiet Covellien Galeniet  Chalcopyriet  Arsenopyriet
Muskoviet Cupriet Gips  Chrysocolla   Azuriet (!!)
Oliveniet Djurleiet Linariet Cornwalliet Ba-pharmakosideriet 
Proustiet Dolomiet Malachiet Covellien Bariet 
Pyrargyriet Duftiet Mimetesiet/Pyromorfiet Cupriet  Bindheimiet
Rhabdofaan Fluoriet Segnitiet Duftiet Biotiet
Tungstibiet Galeniet Skorodiet Dussertiet  Bismutiet
Uranophaan Geeriet Stolziet Fluoriet(groteheldere+ blauwexx !!) Caledoniet 
Uranotungstiet (!!) Golmariet (!!) Susanniet (?) Galeniet Cerussiet 
Zilver Goethiet   Geokroniet  Cervantiet   
  Grafiet   Goethiet Chalcopyriet
  Greenockiet   Hematiet  Chenevixiet 
  Hydrocerussiet   Honingbariet   Chrysocolla
  Kaoliniet   Koper Cornwalliet
  Koper   Langiet Covellien
  Malachiet   Linariet   Develien
  Mimetesiet/Pyromorfiet   Malachiet Dussertiet 
  Muscoviet   Mimetesiet/Pyromorfiet Fahlerts
  Nontroniet   Muskoviet   Galeniet
  Oliviniet   Oliveniet   Goethiet
  Parnauiet   Posnjakiet Goethiet ps na agardiet
  Polybasit   Pyriet Goethiet ps na ba-pharmak
  Pseudomalachiet (?)   Raspiet Hematiet
  Raspiet   Rhabdofaan Hemimorfiet (??)
  Rhabdofaan-(Ce)   Skorodiet Hydrocerussiet
  Rhabdofaan (Pb)   Skorodiet Klinoklaas 
  Segnitiet (?)   Stolziet  Linariet
  Skorodiet (!)   Torberniet Malachiet 
  Zilver   Uranofaan Mimetesiet/Pyromorfiet
        Muscoviet
        Oliveniet 
Mededelingen van       Pearceiet 
 Henk Schipper  Teun Groenewegen     Pyriet
Harry Kasemir Edwin Poppelaars     Pyriet (naald)
Harry Marsman   Andre Besteman     Rhabdofaan-(Pb)
Jan Langendoen Henk Hoenderboom     Scheeliet 
Ed en Helma Rypma Kees Mak      Segnitiet (!!)
        Stolziet/Wulfeniet

Opmerking:   Altijd wordt bariet, fluoriet en kwarts gevonden. Alleen bij mooie xx en/of bijzondere kleuren worden deze expliciet vermeld