Bestuur

BESTUUR - Harry-Marsman.jpg

VOORZITTER:
Harry Marsman
Roerdomp 44
7423 CW Deventer
Email; harria.marsman@kpnmail.nl
Tel. ; 0570 – 651206

BESTUUR - Kees-Mak.jpg

SECRETARIS:
Kees Mak
Kerkhoflaan 35
6721 EX Bennekom
Email; keesmak2015@outlook.com
Tel. ; 0318 – 415527

COORDINATOR BIJEENKOMSTEN:

BESTUUR - Gerad-van-Steijn.jpg

PR FUNCTIONARIS:
Gerard van Steijn
Horseler Pol 5
3863 XD Nijkerk
Email; gvansteyn@hotmail.com
Tel. ;

BESTUUR - Helen-Karssing.jpg

WEBMASTER
Helen Karsing
Potdijk 8G-42
7475 SL Markelo
Email; hellex@planet.nl
Tel.; 0547-364128

WEBMASTER
Ton Frederiks
Email; frederiks.tms@hetnet.nl
Tel.; 06-20967075