Vondsten 2020

Gartrelliet - Gartrelliet-002.jpg
Khaidarkanite - khaidarkaniet-002.jpg
Azuriet - Azuriet-029.jpg
Grube Clara vondsten 2020 (Kring Zwarte Woud Mineralen Nederland)  
stand juli 2020 (Harry Marsman)
AprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberMeldingen van:
ChalcopyrietAgardietAgardietAgardietCattieriet (!!)Frans den Held
DolomietAnglesiet (?)ArsenogorceixietArseniosiderietCovellienGerard van Steijn
GoethietArseniosiderietArsenopyrietArsenopyrietDussertietHans van Barneveld
Linneiet (!!!)ArsenogorceixietArseniosiderietAzurietFahlertsHarry Marsman
ScheelietArsenopyrietAzurietBa-PharmacosiderietFamatinietJan van Galen
SiderietAzurietBa-PharmacosiderietBastnasiet ?GoudeyietJurgen Ingendahl
Ba-PharmacosiderietBayldonietBayldoniet xxKarminiet
BastnasietBindheimiet (?)BerryietMixiet
BayldonietCerussietBeudantiet/SegnitietRaspiet
Beudantiet/SegnitietCervantietBrochantietRhabdofaan-(Ce)
BrochantietChalcopyrietCalcietRhabdofaan-(Nd)
CerussietChalcotrichietCerussietScheeliet
CervantietChenevixietCervantietStrontianiet
ChalcopyrietChrysocollaChalcedoonZalesiet
CVhrysocollaConnellietChalcopyrietZilver
CoelestienCornwallietChaklkotrichiet
ConnellietCrandallietChenevixiet
CornwallietCuprietChrysocolla
CrandallietgroepDolomietConnelliet
CuprietDuftietCornwalliet (xx -!)
DevillienDussertietCovellien
DolomietFahlertsCrandallietgroep
DuftietGalenietCupriet
DussertietGeokroniet (?)Devillien
FahlertsGoethietDuftiet
FamatinietHematietDussertiet (?)
GalenietKarminietErythrien
GipsKintorietFahlerts
Goethiet (pseudomorfosen)LangietGeokroniet
HematietMarkasietGoethiet
KarminietMeta-HalloysietGorxeiciet
Kettneriet (?)Mimetesiet-PyromorfietKaoliniet
KlinoklaasOlivenietKlinoklaas
KoperPlumbogummietKonichalciet
Langiet/PosnjakietProustiet (?)Koper
LavendulaanPyrietLangiet
LepidokrokietRaspietMalachiet
LinarietRhabdofaanMatildiet
MagnesietScheelietMimetesiet
MalachietSegnitietOliveniet
MarkasietSericietPosnjakiet
Mimetesiet/PyromorfietSkorodietProustiet
Mn-Oxiden (?)StolzietRaspiet
OlivenietTripuhyietRhabdofaan
PosnjakietZilverSkorodiet
Pseudomalachiet (analyse)Zalesiet
PyrolusietZilver
Rhabdofaan
Roscoliet
Rutiel
Scheeliet
Schorl (analyse)
Sellaiet xx
Skorodiet
Stolziet/Wulfeniet
Strontianiet
Susanniet/Leadhilliet
Todorokiet
Tungstibiet
Zilver
Bariet, Fluoriet en Kwarts worden niet apart vermeld tenzij bijzonderheden