Vondsten 2004

Zilver - Zilver-041.jpg
Hematiet - Hematiet-011.jpg
Agardiet - Agardiet-019.jpg
Grube Clara vondsten 2004 (Kring Zwarte Woud Mineralen Nederland)     
stand mei 2013 (Harry Marsman)
JanuariFebruariMaartMeiJuniJuliSeptemberOktoberMeldingen van:
chalcotrichietarsenopyrietarsenopyrietagardietantimoonpearceiet (!!)anglesiet (!!)cerussietagardietBert Schijf
chrysocollaBa-pharmacoazurietanglesietBa-pharmacosiderietautuniet (?)djurleiet (?)arsenopyrietDiederik Hoof
cornwallietklinoklaasbarietaragonietbariet (o.a. geel)bindheimietduftiet (?)Ba-pharmacosiderietEdwin Poppelaars
cuprietzilverbastnaesietarsenopyrietbastnaesietbismutietfluorietbariet (o.a. geel)Frans den Held
konichalcietbeudantietazurietbrochantiet (bolvorm?)calcietgalenietbayldonietFrans Middelkoop
kopercalcietBa-pharmacosiderietchalcopyrietcornwallietlangietbenauietHans van Barneveld
malachietcaledoniet (!!)barietconnellietcupriet (octaeder)mimet/pyromorfietbernaliet (!!!)Harry Kasemir
zilvercerussietberryietdevellienduftietolivenietberryietHarry Marsman
cervantietbeudantietdreyerietdussertiet (?)pyrolusietbismutiet (?)Helma Rypma
chalcopyrietbindheimietfamatinietettringietstolziet/wulfenietbrochantietHenk Schipper
chenevixietbismutietgoethiet (naalden)mimet/pyromorfiettorberniet (geen xx)calcietJan Langendoen
chrysocollacalcietjarosietproustietzilverchalcopyrietKees Mak
connelliet (!!)cerussietkoperrhabdofaanconnellietPetra Tenge
cornwallietchalcopyrietmarkasietsericiet (muscoviet)cornwallietTeun Groenewegen
covelliencovellienpucheriettorbernietcrandalliet (?)Ton Frederiks
crandallietcuprietpyrieturanospharietduftiet
cupriet (!!)cuprotungstietroscoelietdussertiet (!!)
cuprotungstietdjurleieterythrien
dolomietdolomietfamatiniet
duftietduftietferrihydriet
ferrihydrietfluoriet (octaeder)fluoriet
galenietgalenietgeokroniet
goethiethematietgorxeiciet
hematietkwarts (o.a. fantoom)grafiet
karminietlangiethematiet
koper (!!)lavendulaankarminiet
kwartsmalachiet (!!)klinoklaas (!!)
kwarts (fantoom)mangaan koper
langietmimet/pyromorfietkwarts (o.a fantoom)
lavendulaanoliveniet (!)langiet
linarietposnjakietlavendulaan
malachietproustietmalachiet
markasietpyrietmawbyiet
mimet/pyromorfietpyrolusietmuscoviet
olivenietrhabdofaanoliveniet (!!)
pyrietsegnitiet/dussertietparnauiet
rhabdofaansericiet (muscoviet)posnjakiet
scheelietstolziet/wulfenietproustiet
segnitiettenoriet pyrargyriet
sericiet (muscoviet)todorokietpyriet
stolziettoermalijnpyromorfiet
vaalertstripuhyietrhabdofaan
zeuneriettungstibietsegnitiet (!!)
zilverwroewolfeietskorodiet (!!)
zilveruranofaan
zeuneriet/torberniet
zilver
Opmerking: Altijd wordt bariet, fluoriet en kwarts gevonden: alleen bij mooie xx en/of bijzondere kleuren worden deze expliciet vermeld