Vondsten 2003

Babanekiet - babanekiet-001.jpg
Akanthiet - Akanthiet-026.jpg
Fluoriet - Fluoriet-025.jpg
Ferberiet - Ferberiet-001.jpg
Grube Clara vondsten 2003 (Kring Zwarte woud Mineralen Nederland)     
stand mei 2013 (Harry Marsman)
AprilMeiJuniJuli/AugustusSeptemberOktoberNovemberMeldingen van:
duftietagardietagardietagardietgeerietagardietbeudantiet/segnitietEdwin Poppelaars
karminietanglesietantimoonpearceietamethystmagnesietakanthietduftietFrans den Held
arsenopyrietbastnaesietanhydriet (?)siderietarsenopyrietkarminietFrans Middelkoop
barietbindheimietarsenopyrietBa-pharmacosiderietmalachietHans van Barneveld
bastnaesietcerussietazurietbarietmimetesiet/pyromorfietHarry Kasemir
bayldonietcovellienBa-pharmacosiderietbayldoniet (!!)olivenietHarry Marsman
bindheimietdjurleietbarietbindheimietrhabdofaanHelen Karssing
bismutietdussertietbastnaesietbismutietHelma Rypma
cerussietgoethiet (latvormig)bindheimietbrochantietHenk Hoenderboom
cornwallietgoethiet ps na arsenopyrietbismutietcalciet (Kanonenspat)Henk schipper
covellienkettnerietchalcopyrietcervantietJan Langendoen
devillienmuscovietconnellietchalcopyrietKees Mak
duftietpyrolusietcornwalliet (!!)chalcotrichietLex v/d Cruysem
dussertietstolziet/wulfenietcovellienchenevixietPetra Tenge
ettringietzilverelyiet (!!)chrysocolla (!!)Teun Groenewegen
famatinietfamatinietcornwallietTon Frederiks
fluoriet (!!)ferrihydriet (?)covellien
galenietfluorietcupriet
geerietgalenietdelafossiet
gersdorffiet (?)ghoetietduftiet
kintoreiet (?)gipsdussertiet
klinoklaashematieterythrien
koperkryptohalietettringiet
lepidokrokiet (?)langietfamatiniet
malachietlavendulaan (?)fluoriet
markasietmalachietgeokroniet
mimetesiet/pyromorfietmimetesiet/pyromorfietgoethiet (pseudomorfose)
muscovietmuscoviethematiet
olivenietoliveniethyaliet
posnjakietpyrietkarminiet (!!)
pyrietrhabdofaankoper
raspietsellaietkryptomelaan (?)
rhabdofaan (Pb-houdend?)stolziet/wulfenietlangiet
stolziet/wulfeniettodorokietmalachiet
wittechenietmangaan-oxide
zilvermatildiet
mimetesiet/pyromorfiet
mottramiet
oliveniet
proustiet
pyriet
pyrolusiet (?)
rhabdofaan
todorokiet
vaalerts
zilver (!!)
Opmerking: eind juli + begin augustus geen aanvoer van fluoriet-galeniet-paragenese en in oktober aanvoer van Chrysocolla-materiaal
Opmerking: Altijd wordt bariet, fluoriet en kwarts gevonden: alleen bij mooie xx en/of bijzondere kleuren worden deze expliciet vermeld