Vondsten 2006

Ianthiniet - Ianthinit-001.jpg
Novacekiet - Novacekiet-001.jpg
Grube Clara vondsten 2006 (Kring Zwarte Woud Mineralen Nederland)    
stand januari 2007 (Harry Marsman)
April/MeiJuniJuliAugustusOktoberNovemberMeldingen van:
agardietazurietagardietagardietarsenopyrietarsenopyrietEd Rypma
anglesietbarietannabergietamethystazurietbariet (honingbariet)Edwin Poppelaars
antimoonpearceietbariet-(Pb)arsenopyrietarsenopyrietBa-pharmacosiderietconnelliet (!!)Frans den Held
aragonietbastnaesietBa-pharmacosiderietazurietbariet (honingbariet)fluorietHarry Kasemir
arsenopyrietbiotietbarietBa-pharmacosiderietbastn?sietramsdelliet (??)Harry Marsman
aurichalcietbismuthiniet (?)bayldonietbarietbillingsleyiet (!!)Helma Rypma
Ba-pharmacosiderietbismutietchalcopyrietchalcedoonbismutietHenk Hoenderboom
barietcerussiet (roze)duftietchalcopyrietchalcopyrietHenk Schipper
bariet (Pb-houdend)chalcopyrieterythrienfluorietchenevixiet (!!)Jan Langendoen
bayldonietcovellien (haarvormig)ferbierietfrancevilliet (?)chrysocollaKees Mak
biotietdjurleietfluorietgoethietconnellietPetra Tange
bismutietgeokroniethematiethematietcornwalliet (tandrad)
cerussietgoethiet (glaskop)ianthiniet (?)honingbarietcupriet
cervantiethematietkarminietlangietdevillien
connellietklinoklaasmalachietlavendulaanettringiet
cornubietmalachietmimetesiet/pyromorfietmalachietfluoriet
cornwallietmimetesiet/pyromorfietproustietmimetesiet/pyromorfietgeokroniet
covellien (naald)olivenietpyrietolivenietgoethiet
cuprietproustiettorberniet/zeunerietparnauiethematiet
devillienrhabdofaanuranofaanproustietjarosiet
duftietsegnitietzilverpyrietklinoklaas
ettringietstolziet/wulfeniettorberniet/zeunerietkoper (!!)
ferrihydriet (ps na skorodiet)uranofaanlangiet
fluorietmalachiet
geokronietmatildiet (ook octaeder) (!!)
goethietmonaziet
hematietoliveniet
kettnerietproustiet
koperrhabdofaan-(Ce)
langietskorodiet
lavendulaanvaalerts
malachietzilver
markasiet
matildiet
mimetesiet/pyromorfiet
montmorilloniet
oliveniet
plumbogummiet
proustiet
pyriet
segnitiet
sericiet (muskoviet)+A6
stolziet
tungstibiet
zilver
Opmerking: Altijd wordt bariet, fluoriet en kwarts gevonden: alleen bij mooie xx en/of bijzondere kleuren worden deze expliciet vermeld